Πρωτογενωσ

prwtogenws Η εκπομπή ΠΡωΤΟΓΕΝώΣ είναι μια αγροτική εκπομπή με τον Παναγιώτη Νεστορίδη στην οποία αναλύονται τόσο αγροτικά αλλά και κτηνοτροφικά θέματα…

Πρωτογενώς 03 12 2017