Προγραμμα

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)  

8:00 Έξυπνες Αγορές

9:00 Έξυπνες Αγορές

10:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

15:00 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό

16:30 Κόντρα & Ρήξη

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Με..νού με τον Σάκη Κολυβά

20:00 Pre New με τον Νίκο Σπιτσέρη

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00 Επί της Ουσίας με τον Νίκο Σπιτσέρη 

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

00:30 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό (Ε)

2:30 Ταινία

 

 

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

8:00 Έξυπνες Αγορές

9:00 Έξυπνες Αγορές

10:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

15:00 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό

16:30 Κόντρα & Ρήξη

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Με…νού με τον Σάκη Κολυβά

20:00 Pre New με τον Νίκο Σπιτσέρη

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00 Center Πολιτισμός

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

00:30 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό (Ε)

2:30 Ταινία

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

8:00 Έξυπνες Αγορές

9:00 Έξυπνες Αγορές

10:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

15:00 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό

16:30 Κόντρα & Ρήξη

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Με…νού με τον Σάκη Κολυβά

20:00 Pre New με τον Νίκο Σπιτσέρη

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00 Η ώρα του Πολίτη με τον Αλέξη Πολίτη

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

00:30 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό (Ε)

2:30 Ταινία

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

8:00 Έξυπνες Αγορές

9:00 Έξυπνες Αγορές

10:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

15:00 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό

16:30 Κόντρα & Ρήξη

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Με…νού με τον Σάκη Κολυβά

20:00 Pre New με τον Νίκο Σπιτσέρη

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00 Δράσεις & Αποδράσεις με τον Σάκη Κολυβά

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

00:30 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό (Ε)

2:30 Ταινία

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

8:00 Έξυπνες Αγορές

9:00 Έξυπνες Αγορές

10:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

15:00 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό

16:30 Κόντρα & Ρήξη

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Με…νού με τον Σάκη Κολυβά

20:00 Pre New με τον Νίκο Σπιτσέρη

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00  Center Πολιτισμός

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

00:30 Όλα On Camera με τον Γιάννη Κομνηνό (Ε)

2:30 Ταινία

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

9:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

14:30 90 Λεπτά ΣαββατοΚύριακο με τον Άγγελο Τζέλιο

16:30 Έξυπνες Αγορές

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Επι της Ουσίας (Ε)

20:00 Center Πολιτισμός

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00 Συναντήσεις με την Δήμητρα Στογιαννίδου

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

2:30 Ταινία

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.

7:00 Πρωινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

9:00 Παιδικό Πρόγραμμα

11:00 Έξυπνες Αγορές

14:30 90 Λεπτά ΣαββατοΚύριακο με τον Άγγελο Τζέλιο

16:30 Έξυπνες Αγορές

17:30 Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

18:30 Δράσεις & Αποδράσεις με τον Σάκη Κολυβά

20:00 Center Πολιτισμός

21:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

22:00 Εβίβα με τον Γιάννη Κομνηνό

23:30 Νυχτερικό δελτίο Ειδήσεων (Παρουσίαση: Γιάννης Κομνηνός – Έλενα Σερεφίδου – Εύα Πασαλίδου, Σχολιασμός: Νίκος Σπιτσέρης – Σάκης Κολυβάς, Ζωντανές Συνδέσεις & Τηλεφωνικές Επικοινωνίες: Νίκος Χατζηγιοβανάκης)

2:30 Ταινία

4:00 Χρώματα Ελλάδας

5:00 Άρωμα Ελλάδας

*** Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβάλλεται απροειδοποίητα,οποιαδήποτε στιγμή, βάση των αναγκών του τηλεοπτικού σταθμού.