Πρόβλημα στην εκπομπή σήματος από κέντρο της Θάσου

Πρόβλημα παρουσιάζεται στην εκπομπή σήματος μας από το κέντρο εκπομπής Θάσου. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε, δεν υπάρχει σήμα σε όσους καλύπτονται από συγκεκριμένο κέντρο εκπομπής.

Είμαστε εν αναμονή νέας ενημέρωσης καθώς ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ο χρόνος αποκατάστασης της βλάβης.

 

Εκ μέρους της Τηλεόρασης Μακεδονίας Θράκης Α.Ε.

Νίκος Χατζηγιοβανάκης

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *