12 09 18 Δ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΝΟΥ Κ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *