Δείγμα σελίδας

Αυτή είναι μια σελίδα παράδειγμα. Είναι διαφορετική από ένα άρθρο στο ιστολόγιο γιατί θα μείνει σε ένα μέρος και θα εμφανίζεται στο μενού πλοήγησης(στα περισσότερα θέματα). Οι περισσότεροι ξεκινούν με μια Περί σελίδα η οποία παρουσιάζει τις δυνατότητες του ιστότοπου. Μπορεί να λέει κάτι όπως αυτό:

ΔΕΥΤΕΡΑ
Ντοκιμαντέρ 
00:30 – 02:30 (120′) | Ντοκιμαντέρ
Έξυπνες Αγορές 
02:30 – 05:00 (150′) | Ειδικό
Χρώματα Ελλάδας 
05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Όλα για την Υγεία 
06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Δελτίο Ειδήσεων 
07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση
Pre News (Ε) 
08:00 – 09:00 (60′) | Ενημέρωση
Παιδικό Πρόγραμμα 
09:00 – 10:30 (90′) | Παιδικό
Έξυπνες Αγορές 
10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό
Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση
On Camera 
14:30 – 16:30 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
16:30 – 17:30 (60′) | Ειδικό
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:30 – 18:30 (60′) | Ενημέρωση
Cosmoγεύσεις 
18:30 – 20:00 (90′) | Ψυχαγωγία
Pre News 
20:00 – 21:00 (60′) | Ενημέρωση
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση
Ώρα για Σπορ 
22:00 – 23:30 (90′) | Αθλητικά
Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 
23:30 – 00:30 (60′) | Ενημέρωση

ΤΡΙΤΗ

On Camera (Ε) 
00:30 – 02:30 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
02:30 – 03:30 (60′) | Ειδικό
Ντοκιμαντέρ 
03:30 – 05:00 (90′) | Ντοκιμαντέρ
Χρώματα Ελλάδας 
05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Όλα για την Υγεία 
06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Δελτίο Ειδήσεων 
07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση
Pre News (Ε) 
08:00 – 09:00 (60′) | Ενημέρωση
Παιδικό Πρόγραμμα 
09:00 – 10:30 (90′) | Παιδικό
Έξυπνες Αγορές 
10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό
Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση
On Camera 
14:30 – 16:30 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
16:30 – 17:30 (60′) | Ειδικό
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:30 – 18:30 (60′) | Ενημέρωση
Cosmoγεύσεις 
18:30 – 20:00 (90′) | Ψυχαγωγία
Pre News 
20:00 – 21:00 (60′) | Ενημέρωση
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση
Πρωτογενώς 
22:00 – 23:00 (60′) | Ενημέρωση
Αγώνας Ποδοσφαίρου 
23:00 – 00:30 (90′) | Αθλητικά

ΤΕΤΑΡΤΗ

Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 

00:30 – 01:30 (60′) | Ενημέρωση

On Camera (Ε) 

01:30 – 03:30 (120′) | Ψυχαγωγία

Έξυπνες Αγορές 

03:30 – 05:00 (90′) | Ειδικό

Χρώματα Ελλάδας 

05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία

Όλα για την Υγεία 

06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία

Δελτίο Ειδήσεων 

07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση

Pre News (Ε) 

08:00 – 09:00 (60′) | Ενημέρωση

Παιδικό Πρόγραμμα 

09:00 – 10:30 (90′) | Παιδικό

Έξυπνες Αγορές 

10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό

Δελτίο Ειδήσεων 

14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση

On Camera 

14:30 – 16:30 (120′) | Ψυχαγωγία

Έξυπνες Αγορές 

16:30 – 17:30 (60′) | Ειδικό

Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 

17:30 – 18:30 (60′) | Ενημέρωση

Cosmoγεύσεις 

18:30 – 20:00 (90′) | Ψυχαγωγία

Pre News 

20:00 – 21:00 (60′) | Ενημέρωση

Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 

21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση

Καντίνα 

22:00 – 23:00 (60′) | Ψυχαγωγία

Αγώνας Ποδοσφαίρου 

23:30 – 01:00 (90′) | Αθλητικά

ΠΕΜΠΤΗ
Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 
01:00 – 02:00 (60′) | Ενημέρωση
On Camera (Ε) 
02:00 – 04:00 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
04:00 – 05:00 (60′) | Ειδικό
Χρώματα Ελλάδας 
05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Όλα για την Υγεία 
06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Δελτίο Ειδήσεων 
07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση
Pre News (Ε) 
08:00 – 09:00 (60′) | Ενημέρωση
Παιδικό Πρόγραμμα 
09:00 – 10:30 (90′) | Παιδικό
Έξυπνες Αγορές 
10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό
Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση
On Camera 
14:30 – 16:30 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
16:30 – 17:30 (60′) | Ειδικό
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:30 – 18:30 (60′) | Ενημέρωση
Cosmoγεύσεις 
18:30 – 20:00 (90′) | Ψυχαγωγία
Pre News 
20:00 – 21:00 (60′) | Ενημέρωση
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση
Επί της Ουσίας 
22:00 – 23:30 (90′) | Ενημέρωση
Αγώνας Ποδοσφαίρου 
23:30 – 01:00 (90′) | Αθλητικά

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 
01:00 – 02:00 (60′) | Ενημέρωση
On Camera (Ε) 
02:00 – 04:00 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
04:00 – 05:00 (60′) | Ειδικό
Χρώματα Ελλάδας 
05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Όλα για την Υγεία 
06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Δελτίο Ειδήσεων 
07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση
Pre News (Ε) 
08:00 – 09:00 (60′) | Ενημέρωση
Παιδικό Πρόγραμμα 
09:00 – 10:30 (90′) | Παιδικό
Έξυπνες Αγορές 
10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό
Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση
On Camera 
14:30 – 16:30 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
16:30 – 17:30 (60′) | Ειδικό
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:30 – 18:00 (30′) | Ενημέρωση
Bet-On Arme 
18:00 – 18:30 (30′) | Ντοκιμαντέρ
Cosmoγεύσεις 
18:30 – 20:00 (90′) | Ψυχαγωγία
Pre News 
20:00 – 21:00 (60′) | Ενημέρωση
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση
Καντίνα 
22:00 – 23:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Εμείς 
23:00 – 23:30 (30′) | Ψυχαγωγία
Αγώνας Ποδοσφαίρου 
23:30 – 01:00 (90′) | Αθλητικά

…ή κατι σαν αυτό:

ΣΑΒΒΑΤΟ
Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 
01:00 – 02:00 (60′) | Ενημέρωση
On Camera (Ε) 
02:00 – 04:00 (120′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
04:00 – 05:00 (60′) | Ειδικό
Χρώματα Ελλάδας 
05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Όλα για την Υγεία 
06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Δελτίο Ειδήσεων 
07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση
Παιδικό Πρόγραμμα 
08:00 – 10:30 (150′) | Παιδικό
Έξυπνες Αγορές 
10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό
Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση
Αλφαβητομαγειρέματα 
14:30 – 15:30 (60′) | Ψυχαγωγία
Travel Guide 
15:30 – 16:30 (60′) | Ντοκιμαντέρ
Έξυπνες Αγορές 
16:30 – 17:30 (60′) | Ειδικό
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:30 – 18:30 (60′) | Ενημέρωση
Καντίνα 
18:30 – 19:30 (60′) | Ψυχαγωγία
On the Road 
19:30 – 21:00 (90′) | Ψυχαγωγία
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση
Δείξε μου τον Τόπο σου 
22:00 – 23:30 (90′) | Ψυχαγωγία
Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 
23:30 – 00:30 (60′) | Ενημέρωση

ΚΥΡΙΑΚΗ
Ντοκιμαντέρ 
00:30 – 02:00 (90′) | Ντοκιμαντέρ
Έξυπνες Αγορές 
02:00 – 05:00 (180′) | Ειδικό
Χρώματα Ελλάδας 
05:00 – 06:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Όλα για την Υγεία 
06:00 – 07:00 (60′) | Ψυχαγωγία
Δελτίο Ειδήσεων 
07:00 – 08:00 (60′) | Ενημέρωση
Παιδικό Πρόγραμμα 
08:00 – 10:30 (150′) | Παιδικό
Έξυπνες Αγορές 
10:30 – 14:00 (210′) | Ειδικό
Δελτίο Ειδήσεων 
14:00 – 14:30 (30′) | Ενημέρωση
Αλφαβητομαγειρέματα 
14:30 – 15:30 (60′) | Ψυχαγωγία
Έξυπνες Αγορές 
15:30 – 16:30 (60′) | Ειδικό
Καντίνα 
16:30 – 17:30 (60′) | Ψυχαγωγία
Απογευματινό Δελτίο Ειδήσεων 
17:30 – 18:30 (60′) | Ενημέρωση
Δείξε μου τον Τόπο σου (Ε) 
18:30 – 19:30 (60′) | Ψυχαγωγία
Αλφαβητομαγειρέματα 
19:30 – 21:00 (90′) | Ψυχαγωγία
Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων 
21:00 – 22:00 (60′) | Ενημέρωση
Εβίβα 
22:00 – 23:30 (90′) | Ψυχαγωγία
Νυχτερινό Δελτίο Ειδήσεων 
23:30 – 00:30 (60′) | Ενημέρωση α είναι υπό κατασκευή…

Ως νέος χρήστης του WordPress, θα πρέπει να πάτε στη διαχείρισή σας για να διαγράψετε αυτή την σελίδα και να δημιουργήσετε νέες σελίδες για το περιεχόμενο σας. Να περάσετε όμορφα!