Πρόγραμμα Εβδομάδας

ΔΕΥΤΕΡΑ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 09:00 PRENEWS(Ε)

09:00 – 10:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 16:30 ON CAMERA

16:30 – 17:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

17:30 – 18:30 40’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 18:30 – 20:00 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

20:00 – 21:00 PRE NEWS

21:00 – 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:00 – 23:30  ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

00:30 – 02:30 ON CAMERA (Ε)

02:30 – 03:30 ΕΞΥΠΝΕΣΑΓΟΡΕΣ

03:30 – 05:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΤΡΙΤΗ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 09:00 PRENEWS(Ε)

09:00 – 10:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 16:30 ON CAMERA   

16:30 – 17:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

17:30 – 18:30 40’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18:30 – 20:00 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

20:00 – 21:00 PRE NEWS

21:00 – 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:00 – 23:30  ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

00:30 – 02:30 ON CAMERA (Ε)

02:30 – 03:30 ΕΞΥΠΝΕΣΑΓΟΡΕΣ

03:30 – 05:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 09:00 PRENEWS(Ε)

09:00 – 10:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 16:30 ON CAMERA

16:30 – 17:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

17:30 – 18:30 40’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18:30 – 20:00 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

20:00 – 21:00 PRE NEWS

21:00 – 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:00 – 23:30  ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

00:30 – 02:30 ON CAMERA (Ε)

02:30 – 03:30 ΕΞΥΠΝΕΣΑΓΟΡΕΣ

03:30 – 05:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΠΕΜΠΤΗ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 09:00 PRENEWS(Ε)

09:00 – 10:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 16:30 ON CAMERA

16:30 – 17:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

17:30 – 18:30 40’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18:30 – 20:00 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

20:00 – 21:00 PRE NEWS

21:00 – 22:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

22:00 – 23:30  ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

00:30 – 02:30 ON CAMERA (Ε)

02:30 – 03:30 ΕΞΥΠΝΕΣΑΓΟΡΕΣ

03:30 – 05:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 09:00 PRENEWS(Ε)

09:00 – 10:30 ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 16:30 ON CAMERA

16:30 – 17:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

17:30 – 18:00 40’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

18:00 – 18:30 BET-ONARME

18:30 – 20:00 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

20:00 – 21:00 PRE NEWS

21:00 – 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22:00 – 23:30 ΒΡΑΔΙΝΗ ΖΩΝΗ

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

00:30 – 02:30 ONCAMERA (E)

02:30 – 04:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

04:00 – 05:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 10:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 15:30 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

15:30 – 16:30 TRAVELGUIDE

16:30 – 17:30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

17:30 – 18:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

18:30 – 19:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

19:30 – 21:00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

21:00 – 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22:00 – 23:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

00:30 – 01:30 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

01:30 –  02:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

02:00 – 05:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ

07:00 – 08:00 ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

08:00 – 10:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

10:30 -14:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

14:00 – 14:30 30’ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

14:30 – 15:30 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

15:30 – 16:30 TRAVELGUIDE

16:30 – 17:30 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

17:30 – 18:30 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

18:30 – 19:30 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

19:30 – 21:00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

21:00 – 22:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

22:00 – 23:30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

23:30 – 00:30 ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ

00:30 – 01:30 COSMOΓΕΥΣΕΙΣ

01:30 –  02:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

02:00 – 05:00 ΕΞΥΠΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

05:00 – 06:00 ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

06:00 – 07:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

*Το πρόγραμμα μπορεί να μεταβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό ανάλογα με την επικαιρότητα.

**Το πρόγραμμα του τηλεοπτικού σταθμού μεταδίδεται ζωντανά μέσω της επίσημης σελίδας μας στο Facebook.